Mensahe ng lupain ng taglamig

Siya ay isang mayamang mamamayan na nais kumawala sa buhay niya sa Tokyo at sa kanyang asawa. Walang mga dingding ng teatro, walang manonood, walang alikabok ng lunsod.

Narito na naman tayo, naisip ni Shimamura. Marami sa mga tao ang naniwala sa mga misyonero.

Hindi lamang ito simpleng pagkahalina sa eksotiko at sa bagay na hindi pa nalalaman. Bata pa siya, pero alam mo naman, hindi masyadong mataas ang pamntayan namin dito sa bunmdok.

Ang mga ski para sa mga panauhin ng otel, na inilabas marahil mula sa bodega, ay inihilera para patuyuin, at ang bahagyang amoy Mensahe ng lupain ng taglamig amag ay pinatamis ng singaw. At iyong hindi gaanong madaldal. Napakalinis nito kaya naisip niyang baka dinadaya siya ng kanyang mata nasanay ito sa katitingin sa maagang tag-araw sa kabundukan.

Tila napapaibabawan ng isang kakatwa at may mahikang kabaliwan. Ikaw mismo ang makipag-usap. Parang napakadali niyang napaglalangan ang babae. Tagabundok talaga ang geishang ito. Mula sa bulwagan, malakas na tumawag ang babae kay Shimamura at isang sandali pa, bumagsak ito sa kanyang kuwarto na parang may nagsalya.

Walang iba rito na makapagtuturo sa akin. Bakit wala siyang sinabing anuman? Kailangan niyang umalis bago lumiwanag, sabi nito. Tumigil siya sa panonood ng sayaw na Hapones. Marahil, ilang konsiderasyong moral — mga kuwestiyon kung tama o maling ipagbili ang sarili bilang geisha — ang nakadagdag sa pagtanggi.

Pero halos wala akong natutuhan sa pagtugtog ng samisen. Ang totoo, ang natuklasan niyang aliw sa bagong hilig ay nagmula sa kawalan niya ng kakayahang makapanood mismo ang mga kanluraning artista sa kanluraning ballet.

Pinanood kita mula sa bintana. May mga araw na nakakaligtaan ko. Nang matapos ito ay tahimik niyang isinuksok ang pangkalabit sa ilalim ng mga kuwerdas at binayaan mapahinga ang sarili sa mas maginhawang posisyon.

Lumusong si Shimamura sa banyo nang di lumilingon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit siya bumalik ay si Komako, isang bata at baguhang geisha na nakilala niya noong nakaraang byahe niya rito. Nagagamit pa niya ang kaliwang kamay para ituro ang mga mali sa sayaw, pero naiinis lang siya sa pakikinig sa samisen nang hindi maituro ang tama.

Sa kabutihang-palad, ang babae ay baguhan. Ang ilan sa kanilang asawa at mga anak ay may sakit.

LUPAIN NG TAGLAMIG ni Yasunari Kawabata

Walan katangi-tangi sa hubog ng kanyang bilog at may bahagyang tulis na mukha. Masaya ring nagkuwento ang babae ng mga pelikula at dulang hindi nito napanood kailanman.

Hindi dahil ibig kong tumulong kaninuman kung bakit ako naging geisha. Lumalatag ang anino sa mga puwang ng bundok sa kabilang ibayo ng lambak, ikinukuwadro ng mga sanga ng cedar.

Aral sa lupain ng taglamig

Iyonang pumapasok sa ulo. Sa kasamaang-palad ay hindi siya mang-aawit. Mula nang mag-asawa ako. Kay Shimamura, isang nasayang na pagsisikap ang ganitong paraan ng buhay. Pero hindi ako gayong babae. Ang tindahang nagbebenta ng kendi o sari-saring gamit pang-araw-araw ay may isang geisha, at ang may-ari ay mayroong kapirasong bukid, bukod pa sa tindahan at sa geisha.

At sa pangkalahatan, parang alam nito ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga lalaki. Baka may makakita sa akin sa bulwagan. Lumawak ang naging damdamin niya sa kabundukan upang sakupin pati ang babae. Gayon din ang panlasa niya sa sayaw na kanluranin, parang hindi totoo.

Nakita mo nang malamig dito.Hinayaan ng lalaki ang mga misyonero na makapangaral sa kanyang simbahan. Marami sa mga tao ang naniwala sa mga misyonero. Ninais nilang mabinyagan. Dahil dito nagalit ang pinuno. Sinabi niya na ang mga misyonero ay hindi na maaaring makapangaral sa kanyang simbahan.

Nangaral ang mga misyonero sa mga tahanan ng mga tao.

Ang Mga Misyonero sa Ibang Lupain

Dec 01,  · Ang istoryang susukat sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang lahat ng ito ay mangyayari sa Lupain ng Taglamig. LUPAIN NG TAGLAMIG Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat “NOON”: lipas na ang panahon ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo, dumating na ang panahon ng pag-akyat sa bundok sa kaluntian na tagsibol.

Sa ngayon, mawawala ang mga sariwang gulay sa mesa. Lupain ng taglamig ni Rogelio R Sikat? lupain ng tag lamig. Where can. uusap si Regina at killarney10mile.com-usapan nila ang tungkol sa nangyari kay Aida. Si Aida ay nagahasa ng. Lupain ng Taglamig Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat “NOON”: lipas na ang panahon ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo, dumating na ang panahon ng pag-akyat sa bundok sa kaluntian na tagsibol.

Sa ngayon, mawawala ang mga sariwang gulay sa mesa. LUPAIN NG TAGLAMIG Ni Yasunari Kawabata Salin ni Rogelio Sicat "NOON": lipas na ang panahon ng panganib dahil sa mga pagguho ng yelo, dumating na ang panahon ng pag-akyat sa bundok sa kaluntian na tagsibol. Sa ngayon, mawawala ang mga sariwang gulay sa killarney10mile.coms:

Download
Mensahe ng lupain ng taglamig
Rated 5/5 based on 47 review